SMITTEVERNTILTAK: Utendørs vask

Postet av Lillesand - Fotball den 24. Mai 2020

Vi har fått på plass utendørs vask og såpe på veggen til Klubbhuset og oppfordrer alle til å vaske hender og holde avstand, i forbindelse med trening og aktivitet i Holta.


0 Kommentar

VERDIBASERT TRENERSKAP

Postet av Lillesand - Fotball den 19. Mai 2020

Norges idrettsforbund har laget verdidokumentet «Treneren i norsk idrett», som oppsummerer de forventninger norsk idrett har til treneren, på tvers av idrettsgrener. Verdibaserte og relasjonsorienterte trenere skal være et sentralt kjennetegn innen norsk idretts trenerutvikling. Utøveren er i sentrum og at treneren skal utvikle utøverne ut fra et helhetlig perspektiv.
I Lillesand fotball prioriterer vi trenerutvikling i klubben og gjennom Norges fotballforbunds kursrekke i "Grasrottreneren". Les mer om verdidokumentet «Treneren i norsk idrett» her: https://www.idrettsforbundet.no/nif/trenerloypa/den-norske-treneren/

0 Kommentar

Levert avIdrettenOnline