Påmelding turngruppa


I tillegg til grunnavgiften til LIL koster aktivitetene i Turnforeningen følgende:

Barneidrett opp til og med 5 år kr. 200,-

Barn mellom 6-12 år:           kr. 200,- pr aktivitet

Barn fra 13 år og oppover: kr.500,- pr aktivitet

På noen partier kan det være venteliste og dere vil da bli kontaktet når det blir ledig plass.

Hva koster det å ha barn i LIL Turn?

Noe penger og noe innsats. Vi har lav kontingent, og er derfor avhengig av hjelp til en del oppgaver. Alle har et ansvar for å trå til for å løse oppgavene som må gjøres gjennom året, slik at barna får et godt tilbud i LIL Turn.

Styret vil forsøke å holde oversikt over hvem som bidrar, slik at oppgavene som skal løses i løpet av et «Turn-år», blir fordelt på alle, og ikke bare noen få. På foreldremøtet, kan man etter «Først til mølla» prinsippet sette seg opp på oppgaver man ønsker å bidra med. Det er ting for enhver smak. Der vi mangler personer, vi dette bli fordelt etter beste evne.

Advarsel: Det er en viss risiko for at det er trivelig å være med på dette, og at man blir sittende igjen med gode minner ;-)

Oppgaver man har satt seg opp på eller er tildelt, har man selv ansvar for bytte bort, dersom man ikke kan bidra!Dette er et viktig prinsipp vi kommer til å følge.

En stor takk til dere som står på gang etter gang, når det er oppgaver som skal løses!! Tusen Takk!!

Vi har god pågang nå så vi har litt problemer med å kunne få med alle, må ha litt forbehold om at det kan bli noe ventelister.

Innmelding / Utmelding LIL turngruppe