Søk om innmelding i Lillesand IL


Velkommen som medlem i Lillesand IL!

Innmelding

Vi er akkurat i en overgang med å bytte medlemssystem så det kan være mangler i innmelding. 

Gå inn her: Innmeldingsside for Lillesand Idrettslag 

Våre medlemmer betaler en fast sum og kan til gjengjeld være med på de aktiviteter de ønsker (fotballskole, fotballakademi og svømmekurs er ikke inkludert i denne prisen).
Satsene er som følger (pr. 2020):
- Medlemskontingent i LIL kr 400,-

- Medlemmer med tillitsverv/trenerverv: 50,- per år

- Per aktivitet opptil 12 år kr 200,-
- Per aktivitet 13 og oppover kr 500,-

Når du har meldt deg inn som LIL medlem via nettet, får du tilsendt en faktura i posten som må betales innen fristen. Hvis du har ønske om å melde deg ut av LIL, gjøres dette via din trener eller kontakt i idrettsgrenen


Medlemskontingent og Treningsavgift faktureres med hovedforfall vår og høst samt løpende

for medlemmer som kommer til i løpet av sesongen.

Faktura sendes ut via Min Idrett og vil være tilgjengelig i Handlekurven for enkel betaling via

Min Idrett. Det sendes også ut PDF kopi av faktura på e-post til den adressen som er

registrert på det enkelte medlemmet.

Dugnad


Som i alle andre idrettslag og frivillige organisasjoner er klubben avhengig av hjelp fra foreldre og spillere. Medlemskap i LIL innebærer også at man må ta sitt ansvar for at barna skal få sportslige og sosiale gode opplevelser. LIL er arrangerer hvert år forskjellige turneringer, cup’er og stevner. Det forventes at man setter av tid til minimum en av disse aktivitetene. I tillegg gjennomføres det lotterier/salgskampanjer, som det også forventes at man deltar på, gjennom året.