Reglement vedr påmelding og deltagelse til cuper


 • Alle lag kan delta på de cupene de selv ønsker.
 • Fra 10 år kan lag delta på overnattingscup.
 • Håndballgruppa ”sponser” 2 overnattingscup pr sesong. Det må påregnes en liten egenandel pr spiller på overnattingscuper.
 • LIL dekker lagavgift/påmelding til lokale cuper. Andre utgifter som t-skjorter, disco og lignende må spillerne selv dekke.
 • Transport til overnattingscup sponset av LIL arrangeres av håndballstyret.
 • LIL dekker utgifter for trener, samt «sponser» utgifter for et fornuftig antall foreldre som er med å hjelper til/bor sammen med laget på overnattingscuper. Alder og antall spillere er avgjørende for hvor mange foreldre som trenger å bli med.


 • All påmelding skal skje av arrangements- og cupansvarlig i håndballgruppa.
 • All kontakt til arrangør av cup skal skje gjennom arrangements- og cupansvarlig. Ingen trenere/oppmenn kontakter arrangør selv.


 • Navneliste med fødselsdato sendes arrangements- og cupansvarlig snarest etter påmelding. Dette gjelder også foreldre som skal være med på overnattingscuper.
 • Trener/foreldrekontakt er ansvarlig for å sende ut info til foreldre om cup. Kasserer får navneliste på spillerne.
 • Trener/foreldrekontakt samarbeider med kasserer om innbetaling til cup. (Påse at alle betaler)