Haller og idrettsanlegg


Holtahallen

Turnhallen

Borkedalen skole

Tingsaker skole

Holta idrettsanlegg