Hvis du skal bruke LIL fanen:

Kontakt Siv M K Emanuelsen (975 44 851) minimum 2 dager før bruk.
Den som henter fanen må signere for utlån.

Siv M K Emanuelsen
Nestleder