Følgende tider er satt opp for sesongen 2021/2022

Gå inn på minidrett.no  og legg inn deres opplysninger der

Bruk spond.com. Opprett bruker der så får dere fortløpende info.


  
Treningstider høsten 2023
Her kommer treningstiden for høsten Vi har vært nødt til å endre litt på tidligere år da vi har mistet mange trener pga skole og militæret.
Barneidrett trener mandag kl 17 til 18 i Holtahallen/Holta
Freerunning trener mandag kl 19 til 20.3 ( her kan det komme endringer ved deling av gruppene) LEDIGE PLASSER
1. Trinn trener mandag, tirsdag eller onsdag kl 17 til 18 (vi plasserer barna etter ledig kapasitet) LEDIGE PLASSER
2.Trinn trener tirsdag, onsdag eller torsdag kl 17 til 18 (vi plasserer barna etter kapasitet) FULT

3. Trinn trener tirsdag eller onsdag kl 18 til 19 (vi plasserer barna etter kapasitet) FULT og venteliste

4. Trinn trener tirsdag eller onsdag kl 18 til 19 (vi plasserer barna etter kapasitet) FULT og venteliste

5. Trinn trener mandag eller torsdag kl 17 til 18.30 (vi plasserer barna etter kapasitet)LEDIGE PLASSER

6-10. Trinn trener mandag og torsdag kl 17 til 18.30. FULT
Aspirant-rekrutt tropp trener mandag og onsdag kl 18.30 til 20.30 (Eget uttak)

Konkurranse-rekrutt tropp trener 18.30 til 20.30 (Eget uttak)
Rull og tull 1 trener ca. to lørdager i måneden kl 10 til 11
Rull og tull 2 trener ca. to lørdager i måneden kl 11 til 12

Vi vet at enkelte vil få litt utfordringer pga endret dag eller tidspunkt. Men vi gjør så godt vi kan.

Som mange kanskje har sett så nærmer hallen seg ferdig og derfor vil oppstart bli noe forsinket i år 


De som har meldt seg inn og ikke hørt noe, møt opp på treningen og meld fra der.

Når det gjelder innmelding kan du gjøre det via  www.lillesandil.no eller

http://lillesand-il.idrettenonline.no/register/apply/application
eller kontakt Audun Øien, medlemsansvarlig;

audun.oien@gmail.com

Tlf 95000126