Veien til hallen

   

Vi trener i vår nye flotte Turnhall, 

Her har vi alt av utstyr vi trenger liggende ute til enhver tid. I 2.etg har vi et sosialt område som foreldre kan benytte under barnas trening. Her kan de se ned i hallen og følge med på aktiviteten, snakke med andre foreldre og bli kjent med hverandre. Dette området blir og brukt til styremøter i LIL Turn ,kursing av trenere og sosialt for trenere og gymnaster

Adressen er:

Møglestumoen , 4790 Lillesand.

Svarvei til kart

Viktig! Det er avstigning og påstigning utenfor hallen. Dette området skal ikke brukes til parkering. Parkere på parkeringsplassen.