Styret i LIL svømmegruppe


Styreleder: Christian Wersland: tlf 48012312, leder.svomming@lillesandil.no

Nestleder: Petter Franzen: petter.frantzen@gmail.com

Sekretær: Jenny A. Olsen: jennyaronssonolsen@gmail.com

Kasserer: Jarle Fosen: tlf 99 699 900, kasserer.svomming@lillesandil.no

Trenerkontakt: Kjetil Wesøy: tlf 400 45 993, kjetilwesoy@gmail.com

Svømmeskoleansvarlig: Hege Børresen: tlf 95818147, hege_sen@hotmail.com.

 

Trenere: 

Kjetil Wesoy: tlf 40045993, kjetilwesoy@gmail.com

Odd Torjus Rist: tlf 95008108, odd.rist@gmail.com

Agnete Flørenæs Knudsen: tlf 90101679, knudsenagnete@gmail.com