TERMINLISTER

Den beste plassen å finne oppdatert terminliste er på MEDLEY.NO

LIL svømmegruppe vil imidlertid avgjøre hvilke stevner som vi skal delta på.

Trener vil i god tid varsle om stevner som LIL skal stille opp på, har du imidlertid spørsmål om stevne i fremtiden kontakt trener.

RUTINER:

Påmelding og valg av øvelser til stevner foretas hovedsaklig av trener.

Kostnader(påmeldingsavgift, reise, mat, etc) deles normalt mellom klubben og svømmer. Svømmerne får faktura i etterkant.

Dersom en svømmer ønsker å delta på andre stevner enn de som er satt opp og godkjent av styret, må det tas opp med trener. For helt spesielle grunner kan det i forkant søkes styret om støtte også til slike stevner (kvalifisering med mer). Ved spesielle tilfeller kan det søkes om dekning av øvrige kostnader.