Utmerkelser

Elitemerker

Svømmere som oppnår hhv 350, 550 og 850 poeng etter gjeldene tabell på enkeltøvelser mottar elitemerke i hhv bronse, sølv og gull.  Denne utdeles på avslutningsfesten til sommeren.

Cup-pokaler

Beste poengsum gjennom året mottar vandrepremien. Tre napp gir pokalen til odel og eie.

Det deles årlig ut pokaler til deltakere i klubb-cup etter poeng oppnådd gjennom året.  Ca. 1/3 premiering i pokaler. Utover dette deles det ut enkle premier/medaljer til de som har vært med en eller flere ganger.

Bestemannspokalen

Det deles ut pokaler til beste jente (1) og beste gutt(1) etter høyesoppnådd poengsum i gjeldende tabell. Pokalen vurderes pr status pr. 1. Juni, og deles ut ved sommerfesten.

Talentpokalen

Det deles ut en pokal til den jente og  gutt i klasse 10-11-12 år somhar høyest poengsum på summen av 4 øvelser i ulike svømmearter uavhengig av distanse  (pr. 1. Juni).  Denne deles ut ved sommerfesten.

Innsatspokal

Det deles ut en innsatspokal til en svømmer  (gutt eller jente) som isærlig grad har vist iver og stå på-vilje siste periode.  Postitiv holdning til trening og gruppen vektlegges, sammen med fremmøte og smil.Trenermøtet/trenerteamet  vurderer kandidater og tildeler.

Innsatspokalen deles ut to ganger i året, til juleavslutning og sommeravslutning for hhv høstsemester og vårsemester.

Persepokal

Persepokalen deles ut ved avslutning av kalederåret til den svømmer (gutt eller jente) som har flest perser siste kalenderår registrert i medley.no  (pr 1. desember) gjeldende år.  Pokalen deles ut på juleavslutningen.

Huskeliste– for foreldre i svømmegruppen

  • Fremmøte på trening 15 min før oppstart i basseng/styrkerommet
  • Svømmere må ha badetøy, briller, badehette, shorts og en t-skjorte (for basistrening) og såpe med på alle treninger. Ha gjerne også med ekstra badehette og briller i bagen.
  • Send melding eller epost til trener dersom svømmeren er syk eller forhindret i å møte på trening
  • Trener er ”sjefen” i bassenget, så kontakt trener dersom det er noe du lurer på eller vil informere om. Trener bør vite om event. sykdommer/medisiner for utøver.
  • Alle beskjeder bli lagt på Facebook og/eller mail til foreldre. Sørg for at trener og medlemsansvarlig har riktig adresse.
  • Klubbcup er uten påmelding – møte i hallen senest kl. 16.00
  • Hvis ikke annet er sagt må foreldre sørge for transport av sin svømmer til lokale stevner og turer.
  • Foreldre må stille til dugnad og stevnehjelp!
  • Husk at svømmegruppen drives på dugnad

Så alle må bidra til et aktivt og positivt miljø!!!
Vi må jobbe i team og gjøre hverandre gode !

Lykke til med svømmesesongen.

Dugnad

Klubben er avhengig av hjelp fra foreldre på leirer, stevner etc. Da er det behov for foreldrehjelp i form av hjelpetrenere, kjøring ,   kjøkkentjeneste, nattevakter, turledere, kakeselgere, kakebakere, tidtakere etc. Dette er utrolig kjekt fordi svømmebarna våre er utrolig fine barn å være på tur med og arrangere stevne for. Man får masse inputom hva som skjer i klubben og hva svømming går ut på ved å være med. NB! Man trenger ikke å kunne noe om svømming!

I tillegg til dugnad i svømmegruppen vil  også noe dugnadsarbeid for hovedlaget LIL være nødvendig. Eksempel på dugnadsarbeid er iskakeaksjonen, salg av fordelskort o.l.

Hva innebærer et medlemskap for svømmerne

Det betales kontingent en gang  i året. Se oppdaterte medlemspriser på Lillesand IL

Grasrotandelen

Tipper du Lotto og andre spill via Norsk Tipping? Da setter LIL svømmegruppe stor pris på å få din grasrotandel.

LILs svømmings kontonummer

Svømmegruppens kontonummer er: 2850 21 15814 (Lillesands sparebank)

Du må alltid skrive på innbetalingen hva den er for og for hvem.

Eksempel:
Juleleir 2009 i Lillesand for Sverre Olsen  f. 1998