Gode råd til svømmeforeldre

 1. Ikke opptre som trener overfor ditt eget barn. Overlat veiledning og coaching til treneren. Dette inkluderer mental forberedelse før konkurranser, motivasjon / og veiledning etter en konkurranse, å sette mål, oppmuntre til ekstra trening o.a.
 2. Støtt treneren. Treneren er eksperten. Treneren trenger din støtte for å kunne få alle på teamet til å ”vinne”. Men det er lov å stille spørsmål og være kritisk, så lenge dette foregår konstruktivt og det ligger ”sunne” interesser og drivkrefter bak.
 3. Støtt trenings- og konkurranseopplegget. Involver deg. Still opp som frivillig hjelper for hele laget. Hjelp til ved arrangementer og inntektsbringende tiltak. Dette er som oftest hyggelige og sosiale tiltak, også for deg som forelder. Teambuilding og sosial nettverksbygging gjelder også for dere.
 4. Vær ditt barns største fan! Støtt barnet ditt uten reservasjon. Ikke gi mindre oppmerksomhet eller kjærlighet hvis barnet presterer dårlig. Barnet skal ikke føle at det skal gjøre gode resultater for å bli akseptert av deg som foreldre.
 5. Gi din støtte og oppmerksomhet også til de andre barna på teamet. Dyrk teamet. Ditt barns lagkamerater er ikke konkurrentene. Hvis lagkameratene svømmer fortere enn ditt barn, vil det gjennom dette få en ypperlig anledning til selv å forbedre seg.
 6. Ikke gi bestikkelser eller tilby incentiver. Bestikkelser vil kunne gjøre barnet ukonsentrert overfor selve oppgaven som skal gjennomføres. Men motiver gjerne på en god og fornuftig måte, og fokuser på lagfølelsen – barnet, laget og oppgaven som venter. Det viktigste er som vi vet, ikke å vinne, men å delta og ha det GØY! Legges dette til grunn, kommer resultatene av seg selv.
 7. Fortell treneren direkte om dine bekymringer og problemer i forhold til trenerens arbeid. Hvis du har problemer med treneren skal du ikke diskutere dette med andre foreldre, men ta dette opp direkte med treneren. Du vil ikke kunne oppnå noen god løsning for noen gjennom baksnakkelse.
 8. Forstå og demonstrer riktig oppførsel i trenings- og konkurransesammenheng. Husk at ditt barns selvtillit og prestasjoner er alltid på prøve. Vær støttende og rop dine heiarop, men oppfør deg på en måte som er akseptert, også overfor ditt barn.
 9. Følg med på ditt barns stressnivå hjemme. Følg med barnet slik at det takler de forskjellige stressutfordringene man opplever gjennom livet.
 10. Følg med på spise- og søvn vaner. Forsikre deg at barnet spiser riktig og ofte nok mat. Den største feilen er at barnet spiser alt for lite, og sjeldent. Ha med et lite mellommåltid f. eks en banan, kjeks, nøtter, yoghurt e.l som barnet kan spise like etter trening. Sosial hygge blir det jo også om fem minutter settes av til dette. Og la barnet ha med drikkeflaske med vann til treningsøkter over en time, eller lett saft, sukkervann eller sportsdrikk til harde treningsøkter.
 11. Hjelp barnet ditt å prioritere og å være stø på sine valg. Hjelp barnet ditt å opprettholde fokus på skolearebeid, forhold/vennskap og andre viktige ting i livet som ikke handler om svømming. Når barnet ditt har satt sine klare mål om å prioritere svømming, skal du som foreldre hjelpe denne å opprettholde fokuset.
 12. Hjelp barnet å være realistisk. Hvis barnet ditt setter en personlig rekord, men allikevel er sist i heatet, må du overbevise barnet om at dette er en ”seier”! Hjelp barnet til å holde ting i det rette perspektiv og å være realistisk. Dette gjelder like mye for tap, skuffelser og feil.
 13. Sett svømmingen inn i et større perspektiv. Svømming er ikke alt her i livet. Hvis ditt barns prestasjoner bringer frem sterke følelser i deg bør du ikke vise disse til barnet uten videre. Husk at ditt forhold til barnet også skal være godt lenge etter at man har forlatt svømmehallen for siste gang i sin karriere. Hold dine mål og behov unna ditt barns idrettsarena.
 14. Vær en god representant for ditt barn overfor treneren. Hold treneren informert om hvordan ditt barn reagerer og tar imot erfaringer i forbindelse med aktiviteter i svømmingens regi. Hvis ditt barn har problemer med et eller annet i bassenget eller i forbindelse med trening/konkurranse, eller i forhold til noe treneren har sagt, skal du hjelpe ditt barn å takle dette. Hvis det er nødvendig skal du også snakke med treneren direkte om dette.

Til slutt er det vel egentlig bare å understreke at ovennevnte råd setter fingeren på en del momenter som svømmesporten mener å kunne gi noen råd for foreldre. Men i det hele er det egentlig bare å bruke sunn fornuft, og være bevisst sine handlinger overfor barna.