Fra den dagen svømmere fyller 13 år dekkes ikke forsikring over NIF’s barneforsikring. Derfor må svømmere i Lillesand svømmegruppe betale lisens fra fylte 13 år for å trene og delta på rekruttstevner, selv om de ikke skal delta på approberte stevner.

Medlemsansvarlig vil sende en henvendelse til foresatte/foreldre til de aktuelle svømmerne.

  • De svømmere som er 12 eller yngre og ikke deltar på stevner eller kún deltar på uapprobertestevner / rekrutteringsstevner, har (når de har betalt medlemskontingent) forsikring gjennom Lillesand Svømmegruppe til Norges Idrettsforbunds (NIF) kollektive barneforsikring.
  • De svømmere som i løpet av et kalenderår fyller 10 år og som skal delta på approberte stevner må kjøpe lisens av NSF.
  • Lisensen gjelder fra 01.01. til 31.12. Den gir rett til deltakelse i approberte stevner samt at svømmeren er livs- og skadeforsikret gjennom alle arrangement (sammenkomster, treninger og stevner) i regi av klubber tilsluttet NSF.
  • For mer informasjon om detaljer og priser se Norges SvømmeForbunds hjemmeside.

 

Litt om approberte og uapproberte stevner

Approberte stevner

  • Et approbert stevne er et stevne som er godkjent av Norges Svømmeforbund (NSF). Det går dommere på disse stevnene. Her kan man bli disket om man svømmer med feil teknikk.
  • Tidene man oppnår på approberte stevner er offisielle, dvs. at der kan settes offisielle rekorder.
  • For å få delta på et approbert stevne svømmeren fylle 10 år i løpet av det året stevnet arrangeres. Her kan man bli diskvalifisert

Uapproberte stevner (rekrutteringsstevner)

  • På et uapprobert stevne, dvs. et rekrutteringsstevne, finnes det ikke dommere. Man blir ikke disket om man svømmer med feil teknikk og tidene er uoffisielle
  • Vi oppfordrer flest mulig til å delta på slike stevner for trening til approberte stevner. Det er ofte sosialt og gøy J

Innløsing av lisens

Dersom din sønn/datter ønsker å delta på slike stevner og er gammel nok, må lisens til Norges Svømmeforbund innløses. Meld ifra til LIL’s medlemsansvarlig. Vi trenger følgende informasjon ved første gangs registrering:

Fullt navn
Full adresse
Fødselsdato

Du får i retur:

KID nummer for identifikasjon på betalingen
Annen nødvendig informasjon som kontonummer etc.

Har du spørsmål om lisens og forsikring, vennligst ta kontakt med medlemsansvarlig