Løypebeskrivelse

Beskrivelse av løype trase lang løype og kort løype.
Dette er i første omgang med tanke på de som vil trene i løypene, under selve løpet vil det være merking og vakter i alle kryss.

Lang løype (15,8 km):

Start på Lillesand Stadion. Løypa går via Lundemoen til Viadukten, ned Øvregate og til venstre i krysset ved Lillesand Sparebank. Traseen fortsetter videre østover over Bergstø og til Tingsaker Camping.

Fortsett så til venstre mot Lillesand Senter. Etter 400 meter (på toppen av bakken) går løypa så til venstre på gangsti i retning Helvetesfossen – Gaupemyr.

Etter 150 meter på gangstien, ta så til høyre ved broa over Helvetesfossen. Løp under under gamle E18 i retning Gaupemyr. Du har nå løpt ca 3,5 km.

200 meter etter broa, ta grusvei til venstre ned en liten bakke. Etter snaue 50 meter tar du av på sti til høyre i retning Barbros lott.

Her stiger det relativt bratt i ca. 300 meter. Løp over gangbro over nye E18. Umiddelbart etter gangbroa, til høyre og følg så merket sti i lett kupert terreng til den munner ut i T-kryss etter 4,5 km. Ta til venstre her, og så til høyre når du kommer ut på grusvei.

Etter 2-300 meter på grusvei tar du til venstre opp mot Lundsheiene.
På toppen av bakken fortsetter løypa videre i lettere terreng opp til Vardehei. Fra Vardehei er det vidt utsyn over Lillesand og havet.

Etter passering Vardehei går det nedover på sti i ca. 400 meter. I bunnen av bakken tar du av 90 grader på sti til høyre(her kommer kort løype inn). Du har nå løpt ca. 8,5 km.

Stien fortsetter over ei myr og tar så av til høyre på nytt rett etter passering av et dike. Her stiger det opp til løypas høyeste punkt, Olashei 166 moh. Olashei passeres etter ca. 9,5 km.

Ned fra Olashei er det først veldig bratt. Videre går det slakt nedover på en bro over en myr. Like etter denne broa går kort løype slakt til venstre mens lang løype går rett frem/ slakt til høyre.  Lang løype fortsetter på sti og over en myr i lett skogsterreng til siste drikkestasjon etter ca. 11,5 km. Her registreres også mellomtid.

Etter siste drikkestasjon fortsetter løpet på sti i kupert terreng på myr og sti. Etter ca 12,5 km. tar du 90 grader til høyre og så stiger det bratt opp til Sovehei. I enden av Sovehei dreier løypa til venstre. Løypa fortsetter så nedover og etter ca. 13,5 km. tar løypa krapt til høyre, hvor kort og lang løype har samme trase.

Her går det i raskt og lett terreng forbi øvre og nedre Kvennevann og ned mot undergangen under nye E18. Det er nå bare snaut 2 km til mål. Løypa går så videre mot Prestegården hvor stien etter hvert går over til asfalt. Løypa passerer bak Møglestu Skole, krysser Birkelandsveien og mål er inne på Lillesand Stadion samme sted som start.

Lang Løype kart

Kort løype (9,5 km):

Start på Lillesand Stadion. Rett etter start tar en høyre ut på parkeringsplassen og videre mot Møglestu skole og videre på gangveien mellom Møglestu skole og svømmehallen. Deretter er det videre på asfalt veien mot prestegården. Her går en over til grusveien som går under nye E18. Følg stien rundt nedre Kvennvann, opp forbi øvre Kvennvann og etter snaue 3 km kommer du til krysset hvor lang løype kommer ned fra høyre.

Stien fortsetter over ei myr og tar så av til høyre på nytt rett etter passering av et dike. Her stiger det opp til løypas høyeste punkt, Olashei 166 moh. Olashei passeres etter drøye 4 km.

Ned fra Olashei er det først veldig bratt. Videre går det slakt nedover på en bro over en myr. Like etter denne broa går kort løype slakt til venstre mens lang løype går rett frem/ slakt til høyre.  Kort løype fortsetter ned mot Ormetjønn, og når man kommer til krysset i bunnen av bakken dreier man skarpt til venstre og følger rett frem mot mål. Etter ca. 6,5 km. kommer man til krysset hvor lang løype kommer inn fra høyre.

Så går det i raskt og lett terreng forbi øvre og nedre Kvennevann og ned mot undergangen under nye E18. Det er nå bare snaut 2 km til mål. Løypa går så videre mot Prestegården hvor stien etter hvert går over til asfalt. Løypa passerer bak Møglestu Skole, krysser Birkelandsveien og mål er inne på Lillesand Stadion samme sted som start. 

Kort løype kart


Kortere løype for den yngre garde (3,5 km)

Start på Lillesand stadion, ned Lundemoveien frem til viadukten, snu 180 grader og ta sykkelstien ved Lofthusveien opp forbi LUS, inn på Holtaveien opp til parkeringen i Holta, hold til høyre og følg stien som går inn i Lysløpa helt til høyre på parkeringen. Fortsett sløyfa forbi banene på høyre i lysløypa, ned forbi grillhytta på venstre side, rett frem og opp bakken på siden av grusbanen over kulen og ned igjen, rett frem ca 200 meter, ta ned til venstre forbi fotballbanene og inn på stadion og til mål

Barneløp (1,5 km)

Traseen foregår i Holta lysøypa. Fra stadion, opp første kneika på høyre siden av garasjen, forbi banene på høyre side,sløyfa forbi grill bua, rett frem fram til hjørnet på grusbanen opp den bratte bakken og ned en bratt bakke, rett frem og så til venstre, forbi fotballbanene og inn på stadion

Barneløype i Holta


Lenke til GPX filer for lang og kort løype:

Olasheiløpet.gpx