Skiløyper

Omars løype, Olashei, lysløype Holta og Lundemoen jordene. Kartutsnittene er orientert mot nord

                                          Omars runde


                                         Olashei


                                           Lundemoen og Holta

Løypebeskrivelser:

Lundemoenjordene er sløyfa som er merket rødt nederst i kartet (sør- øst for holta) går i slakt terreng over jordene helt ned til busstoppet i viadukten. 

Lysløypene i Holta er også preparert, markert gult med stiplet rødt. 

Omars løype går opp mot Olasheireservatet (nord for Holta) Hvis du starter i Holta går du til enden i den nederste delen av lysløypa, nord øst for parkeringsplassen, ut på jordet og over fv 402, forbi Prestholt Barnehage. Går forøvrig an å parkere å starte her i stedet for de som ønsker det. Så går du videre forbi Prestegården og fjøset, over jordet, under E18. Ca 100 m etter undergangen kommer man til et kryss hvor løypa til Omars og Olashei går til høyre mens rett frem går det en snarvei over til Hesthagen for de som ønsker en litt kortere runde og ikke fullt så kuppert. Ellers følger man spor og skilt. Det er merket 

God skitur