Informasjon om reservasjon i Holta

Hovedstyret vedtok 6. juni 2024 og avvikle all reservasjon av private arrangementer i Holta. Det vil komme mer utfyllende informasjon om dette etterhvert. Medlemmer i Lillesand idrettslag som skal booke møterom benytter rutine ihht informasjon som er gitt til Hovedstyret