Barne- og ungdomsfotball

«Flest mulig, lengst mulig, best mulig» er en viktig målsetting for Fotballgruppa i Lillesand idrettslag. Vi ønsker å skape en lærings- og mestringskultur, hvor det skal være rom for å prøve, feile og lære i et inkluderende fellesskap. Fotballen er en viktig sosial arena, hvor respekt og Fair play er sentrale verdier.

Fotballinteressen er på topp blant de yngste.

Fotballgruppa nyter godt av det flotte anlegget i Holta. De yngste aldersgruppene spiller med fem eller syv på banen og benytter kunstgresset aktivt gjennom hele uken.
Det er spennende å følge de mange juniorlagene gjennom sesongen og det vil bli spilt hundrevis av kamper i Holta. Når du tar turen opp på stadion, vil anlegget kunne være fullt av massevis av aktive barn.

Terminliste og resultater  

For å følge med på hvordan det går med de enkelte lagene kan du på denne linken søke frem resultater og tabell til laget du vil følge.

Levert av IdrettenOnline