LILLESAND IDRETTSLAG, MØTE- OG SELSKAPSLOKALER

Utleie klubbhus

COVID 19:

Begrensninger på antall deltakere er satt til 50 stk!

Husk 1 meter og bruk av håndsprit

Krav til arrangør 

  • Det er et vilkår at det er en ansvarlig arrangør. Arrangøren har ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i covid-19-forskriften, inkludert at kravet om avstand og antall personer følges, og skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene og at syke ikke deltar på arrangementet. 
  • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne, er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt. 
  • De som er til stede, skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern. Arrangøren bør følge relevante standarder om smittevern. 
  • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand, på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste plasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette. 
Kristina, Cathrine og Tina


Lillesand Idrettslag har et flott oppusset klubbrom og kjøkken til utleie for små og storearrangementer. Det er også mulig å leie klubbrom i andre etasje, med sofaer og små border.

 I det lyse klubblokalet i første etasje kan man dekke til 60 personer. Kjøkkenet inneholder fulltutstyrt porselenservice, bestikk og ulike typer glass til samme antall.

Lokalene egner seg godt til både barnedåp, bryllup, konfirmasjon, bedriftsmøte og andresammenkomster.Klubbhuset kan leies både dag- og kveldstid.

Kjøkkenlokalene egner seg veldig godt til å motta catering og følger standard fra mattilsynet. Trenger du hjelp eller tilbud på catering og servering til ditt selskap, ta kontakt med Hotel Norge.De vil gi deg en «klubbhusmeny» for en god pris.

Leiesummen/inklusiv depositum betales i forkant av leien. Sjekk klubbhuskalender påhjemmesiden vår for når lokalene er ledige.Alle medlemmer av LIL – og ikke medlemmer, er velkomne som leietagere, men vi gjøroppmerksom på at vi ikke leier ut til personer under 30 år.

UTLEIEREGLER

Du må være minst 30 år gammel for å leie klubbhuset.Klubbhuset leies ut til private arrangementer som konfirmasjon, barnedåp, jubileer fra 30 år ogoppover og til møtevirksomhet for bedrifter og andre foreninger og lag.Beløp betales i sin helhet under booking, men refunderes hvis leieavtalen avlyses før 2 dager ihtleietidens start. Avlyses avtalen innen 48 timer før leiestart kan Lillesand IL ta 500,- for tapt inntekt.Samme gjelder hvis lokalet ikke er i samme stand som ved leiestart.Da kan det også tilkomme ett gebyr tilsvarende sum på skaden hvis noe er borte eller ødelagt.

Leietider:

mandag til fredag: kl. 07:00 – kl. 16:00

mandag til fredag: kl. 16:30 – 22:00

fredag kl.17:00 – lørdag kl. 15:00

lørdag kl. 16:00 – søndag kl. 16:00

Andre leietider kan avtales med utleieansvarlig.

Leiepris innbefatter kjøkken, entre, klubbrom i 1 etasje og to toaletter ved garderobe i 1 etasje.

For leie hele helgen (fredag kl. 17 – søndag kl. 18:00: 3000,-

2dager Helg: 2000,- (fre-lør eller lør-søn 1700-1400)

Ukedag (medlemmer) 500,- Øvrige 600,-

Fredagkveld (17-24) 1000,-

Lørdagkveld (17-24) 1500,-

Kveld/dagtid (ukedag) for andre lag og foreninger utenfor LIL: 600,-

For leie i helgen inklusiv bruk av 2. etg. kommer et tillegg på 600,-

Priser for leie ved ekstraordinære helligdager, gjelder helgepris (2000)

BETALING

Innbetaling, leie og depositum skal være registrert innen senest 3 uker før leiedato til Kontonr: 2850.13.09992

Merk innbetaling med navn og dato for leien

Kontaktpersoner utleie:

Tina-Sofie Norli Larsen,

tina-lar@hotmail.com

telefon: 482 84 890

Link til resevasjon

Levert av IdrettenOnline