Mini Rekrutt 1 og 2 (1 og 2.trinn)
Vibeke Gottschalck, lilturn.vib@gmail.com, tlf: 988 55 118

Hjelpetrenere: Lana, Ida, Thelma og Celinda

 

Mini Rekrutt 3 og 4 (3 og 4. trinn)
Lina Braadland Buset, linabraadlandbuset@gmail.com, tlf: 905 75 261
Janne Steen Haugen

Hjelpetrenere:  Nikolai , Benedicte og Jessica

 

Rekrutter (5. trinn og 6.trinn)
Anna Serine Drangsholt (frem til 1 nov)

Hjelpetrenere: Vegar, Benedicte, Nikolai og Jessica

 

Rekrutter (7. trinn og oppover)
Hovedtrener Sandra Sandberg Nilsen og Natasha Cummings Westberg

Hjelpetrener: Ken

 

Freerunning 1
Tobias Knudsen

Mette Topdahl, 930 48 385

Hjelpetrenere: , Vegar, Oliver

Freerunning 2 
Tobias Knudsen

Hjelpetrenere: Ken, Vegar, Oliver, Nathascha

 Barneidretten:
Hovedansvarlig er Natasha Cummings Westberg, mob 41384641 epost: iren.westberg@hotmail.com
Her stiller gruppene opp med egne tema og egne trenere fra alle gruppene
for at alle gruppene skal bli representert og ungene skal få prøve seg.

GymX (voksne):

Mangler trenere, interesserte bes ta kontakt med styret.

 

Informasjon fra styret i LIL turn til gruppens medlemmer.

HOVEDTRENER OG HJELPETRENERS OPPGAVER.
Hovedtrenere:
Sørge for at en trening blir gjennomført på en oversiktlig og forutsigbar måte med følgende innhold i treningene:
Oppvarming-
Turntrening-
Styrke-
Tøying-
Disiplin


Hovedtrenere gir hjelpetrenere et opplegg  og ansvar for hver trening.
Hovedtrenere har ansvar for å veilede på hver post og hjelper gymnastene og hjelpetrenere til?å utføre treningen på best mulig måte.

Eksempler på måter ting kan gjøres på:
• En hjelpetrener med og en hjelpetrener uten sikringskurs kan stå på trampett.
• En hjelpetrener med og en hjelpetrener uten sikringskurs kan være på tumbling
• Hjelpetrenere uten kurs kan alene være på stasjoner som stift eller flikk trening
• Etter halve treningstiden bytter alle stasjoner tumbling/airtrack og flikk/stift slik at det ikke blir monotont for hjelpetrenerne
Selv om hjelpetrenere hjelper og til med å holde disiplin og ro i rekken er det hovedtrener som har ansvaret for dette.
Hovedtrener går inn og veileder hjelpetrenere og gir tips til gymnaster på hvordan de kan utføre/forbedre sine ferdigheter.
Ha overblikk over hvem som sliter med å få til elementer og gå inn å gi råd og hjelp.

Hjelpetrenere:
Hjelpetrenere er de neste trenere så det er viktig at de selv griper fatt i mulighetene til å trene gymnaster og ta imot rettledning fra hovedtrenere. Viktig at hjelpetrenere i god tid gir beskjed til hovedtrener (eventuelt treneransvarlig) hvis de ikke kommer på trening slik at hovedtrener kan få fatt i en reserve eller endre på treningsopplegget. Hvis du som Hjelpetrener ikke føler du har noe å gjøre i løpet av en trening så gir du beskjed til hovedtrener og dere kan sammen finne en løsning og en arbeidsoppgave.
Det er viktig at det ikke bare er hovedtreners ansvar å sysselsette hjelpetrenere men også hjelpetreners ansvar å oppsøke arbeidsoppgaver.
Hjelpetrenere skal ikke løpe rundt å leke med barna under trening. De skal ikke sitte på telefonen. De skal ikke sitte å prate privat på benken.
Her har også hovedtrener og et ansvar for å rettlede hjelpetrenere til å følge ordensreglene.

Disiplin er viktig, for å holde «ro i leiren».
For at treningen skal bli lærerik og gøy så trenger vi et visst nivå av disiplin.
Det utføres endel øvelser her som er krevende, og da er det viktig å ha full kontroll.
Her er det viktig at hjelpetrenere og hovedtrenere forsikrer seg om at turndeltakere er klare over ordensregler vi har.
Dette gir oss også oversikt og mulighet for å minimere faren for skader og uriktig bruk av utstyr.

Gymnaster skal:
• Ikke løpe rundt i hallen utenom instrukser fra trenere.
• Ikke sitte på benken/tribunen uten at det er en grunn som skade eller liknende for det.
• Læres til at man ikke løper gjennom rekker ved apparater.
• Spiller fotball eller andre leker/sporter hvis de velger å ikke å være med på treningen.
• Absolutt ikke være på apparater uten lov. (dette er også pga forsikring)
• Ikke snakke når trenere og hjelpetrenere snakker.
• Høre etter når trenere gir beskjeder.
• Gjøre det de får beskjed om og ikke mase om å gjøre andre ting.

Hvis det er problemer å få turnere til å følge med har tidligere erfaring vist at bruk av fløyte kan være særs effektivt.
Et alternativ kan være:
1 blås i fløyta = alle stopper opp og høre hvilke beskjed som blir gitt.
3 blås i fløyta= alle stiller opp ved hovedtrener .

Presiserer til slutt at når man er på turn trening så er det turn som gjelder. Fotball og andre idretter er vi alle gla for at turnerne driver på med, men helst utenom turnen sine treninger. Dette er for sikkerhetsmessige grunner, så fremt som av praktiske grunner for å oppnå best mulig treninger.

Vi håper at alle kan være med å bidra til at treningene med Lillesand turn blir så effektive, lærerike og ikke minst morsomme som mulig.

Sportslig hilsen styret i LIL turn.

Levert av IdrettenOnline