Styret i LIL svømmegruppe


Styrelder: Marit Smeland, tel. 971 91 547, leder.svomming@lillesandil.no
Nestleder/lisensansvarlig: Tanja Bujanauskiene, rbujanau@online.com
Sekretær: Jenny A. Olsen , jennyaronssonolsen@gmail.com
Kasserer: Jarle Fosen, tel. 99 699 900, kasserer.svomming@lillesandil.no
Trenerkontakt: Kjetil Wesøy, tel. 400 45 993, kjetilwesoy@gmail.com
Svømmeskoleansvarlig: Lisbeth Børresen, tel. 990 90 969, lisbeth@lilsvøm.no
Styremedlem/lisensansvarlig: Thone Helene Glamsland, thonehelene@gmail.com
Styremedlem: Ann Beate Vollen, abvollen@hotmail.com

Trenere: 
Kjetil Wesoy, tel.nr. 40045993, kjetilwesoy@gmail.com
Bjørn Berthelsen, tel. 92626578, bjorn@datafiks.no
Odd Torjus Rist: tel.nr. 95008108, odd.rist@gmail.com
Lisbeth Børresen, tel.nr. 99090969, lisbeth@lil.svom.no
Astrid Kristin Larsen, tel.nr. 47346425, astridkristin_larsen@yahoo.com
Trym Osland, trymoslan@gmail.com
Levert av IdrettenOnline