Søk om innmelding i Lillesand IL


Velkommen som medlem i Lillesand IL!

Innmelding

Gå inn her: Innmeldingsside for Lillesand Idrettslag

 Velg: Ny bruker eller Logg inn

Følg anvisninger

Våre medlemmer betaler en fast sum og kan til gjengjeld være med på de aktiviteter de ønsker (fotballskole, fotballakademi og svømmekurs er ikke inkludert i denne prisen).
Satsene er som følger (pr. 2019):
- Medlem i LIL kr 400,-
- Barneidrett/Håndball under skolealder kr 200,-
- Per aktivitet 6-12 år kr 500,- (fotball) 200,-
- Per aktivitet 13 + kr 800,-/Fotball: 1050,-
- Veteranfotball kr 800,-

Aktive spillere som også er trenere : gratis
Trenere(t.o.m 1. assistent)/ tillitsvalgte : gratis

Når du har meldt deg inn som LIL medlem via nettet, får du tilsendt en faktura i posten som må betales innen fristen. Hvis du har ønske om å melde deg ut av LIL, gjøres dette via mine siden på https://medlemskap.nif.no/23723 


Dugnad


Som i alle andre idrettslag og frivillige organisasjoner er klubben avhengig av hjelp fra foreldre og spillere. Medlemskap i LIL innebærer også at man må ta sitt ansvar for at barna skal få sportslige og sosiale gode opplevelser. LIL er arrangerer hvert år forskjellige turneringer, cup’er og stevner. Det forventes at man setter av tid til minimum en av disse aktivitetene. I tillegg gjennomføres det lotterier/salgskampanjer, som det også forventes at man deltar på, gjennom året.
Påmelding turngruppa


I tillegg til grunnavgiften til LIL koster aktivitetene i Turnforeningen følgende:


Barn mellom 6-12 år 500,- pr aktivitet


Barn fra 13 år og oppover 800,- pr aktivitet


På noen partier er det venteliste og dere vil bli kontaktet når det blir ledig plass.

Hva koster det å ha barn i LIL Turn?


Noe penger og noe innsats. Vi har lav kontingent, og er derfor avhengig av hjelp til en del oppgaver. Alle har et ansvar for å trå til for å løse oppgavene som må gjøres gjennom året, slik at barna får et godt tilbud i LIL Turn.


Styret vil forsøke å holde oversikt over hvem som bidrar, slik at oppgavene som skal løses i løpet av et «Turn-år», blir fordelt på alle, og ikke bare noen få. På foreldremøtet, kan man etter «Først til mølla» prinsippet sette seg opp på oppgaver man ønsker å bidra med. Det er ting for enhver smak. Der vi mangler personer, vi dette bli fordelt etter beste evne.


Advarsel: det er en viss risiko for at det er trivelig å være med på dette, og at man blir sittende igjen med gode minner ;-)


Oppgaver man har satt seg opp på eller er tildelt, har man selv ansvar for bytte bort, dersom man ikke kan bidra! Dette er et viktig prinsipp vi kommer til å følge.


En stor takk til dere som står på gang etter gang, når det er oppgaver som skal løses!! Tusen Takk!!