LILLESAND IDRETTSLAG – «LIL» – står først, ikke bare fordi vi er IDRETTSLAGET i Lillesand, men også fordi vi er et LAG. Fordi vi ønsker å understreke betydningen av at vi er et LAG, og vi kan bare få dette til om vi alle drar i samme retning. LAG betyr også at vi er avhengige av andre enn oss selv – medlemmer, samarbeidspartnere og sponsorer. Uten et godt, åpent og forpliktende samarbeid med omgivelsene klarer vi ikke å lykkes slik vi vil. Det å lykkes som et LAG betyr enda større fokus på samhandling, på å spille hverandre gode, på gjensidig informasjon og på gleden av å nå felles mål.

«for alle» er valgt fordi det gir nærhet til hva vi gjør, vi er IDRETTSLAGET i Lillesand, vi skal være tilgjengelig for alle, vi skal ha et breddeidrettstilbud, men også ta vare på våre talenter. Dette krever at vi sette våre medlemmer i fokus. Vi kan ikke lykkes, hvis de ikke lykkes. Våre medlemmer skal oppleve at vi hjelper dem til å ha positive opplevelser i den idretten de driver og på det nivået de driver den på.

 

Lillesand Idrettslags verdier

GLEDE – betyr at vi skal skape idrettsglede, at vi skal ha det gøy! Er du med i LIL så skal du være med på å skape glede for deg selv, for dine lagkamerater, våre samarbeidspartnere og for våre sponsorer. Gjennom å bry oss om våre medmennesker, og by på oss selv, være ærlige og interessert i andre kan vi oppnå mål og skape virkelig idrettsglede. Å ha glede på veien til målet er minst like viktig som å nå målet i seg selv. 

MULIGHET – betyr at vi skal kunne gi våre medlemmer muligheten til å komme i form og trene, og legge grunnlaget for en god helse og fysikk. Vi skal kunne gi barn og unge muligheten til å være i et sosialt idrettsliga fellesskap, men vi skal også gi de talentfulle og treningsvillige utfordringer. Du skal føle deg hjemme i LIL og du skal føle deg tatt vare på.

ENGASJEMENT – LIL skal være engasjert, vi skal vise våre interesse, vise vår begeistring, vår deltagelse og vår innblanding i Lillesand. Vi skal være IDRETTSLAGET i Lillesand. 

Nyttige lenker

Innmelding
Gå til
Styre- og kontaktinfo
Gå til
Samarbeidspartnere
Gå til
Seksuell trakassering og overgrep
Gå til
LIL retningslinjer for Dugnad
Gå til
Forsikring
Gå til
Haller og idrettsanlegg
Gå til
Olasheiløpet
Gå til
Lørdagsløpet
Gå til
Politiattest
Gå til
Lover
Gå til
Utmerkelser
Gå til
Dokumenter
Gå til
Reservasjoner
Gå til
Idrettens skadetelefon
Gå til