Covid 19 og utleieregler for Klubbhuset i Holta

Postet av Lillesand IL den 19. Aug 2021

Vi har åpnet opp for møter og arrangement i klubbhuset. Men kun dåp, bryllup og konfirmasjoner

 Regler: 

 1. etasje: Bør ikke overstige 50 personer

2. etasje: Bør ikke overstige 50 personer

Pokalrommet: Bør ikke overstige 50 personer 

 Husk 1 meters regel og bruk av håndsprit!

Krav til arrangør 

  • Det er et vilkår at det er en ansvarlig arrangør. Arrangøren har ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i covid-19-forskriften, inkludert at kravet om avstand og antall personer følges, og skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene og at syke ikke deltar på arrangementet. Vi oppfordrer til minimal skjenking slik at regler følges.
  • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne, er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt. 
  • De som er til stede, skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern. Arrangøren bør følge relevante standarder om smittevern. 
  • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand, på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste plasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette. 

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.